Over wijk Ommoord-Rotterdam

Ommoord vroeger
Het gebied waar in de jaren 1960 een moderne woonwijk is verrezen heeft een lange voorgeschiedenis, waarvan documenten vanaf ongeveer 1750 beschikbaar zijn. In de eerste helft van de 19e eeuw bestond het gebied ten noordoosten van Rotterdam grotendeels uit veenplassen die door het afgraven van het veen ten behoeve van turf waren ontstaan. Rond 1840 werd de eerste plas drooggelegd en enige jaren later werd opdracht gegeven om alle plassen droog te leggen, waardoor er een nieuw land– en veeteeltgebied kon ontstaan. Voor de verkaveling en ontwatering van het gebied werden sloten en tochten gegraven. De nieuwe polder werd in 1873 genoemd naar Prins Alexander. Bijna honderd jaar heeft het gebied dienst gedaan als weide- en landbouwgebied. Door het hele gebied liep een kronkelige weg, de Ommoordseweg, die Terbregge verbond met Oud Verlaat.

Vanwege de grote behoefte aan woningen in de regio Rotterdam werd in 1959 het structuurplan Rotterdam-Capelle uitgebracht, waardoor de eerste ideeën voor een nieuwe grote woonwijk met zo’n 50.000 woningen op papier kwamen te staan. De wijk Ommoord werd ontworpen in de jaren zestig van de vorige eeuw volgens een steden­bouwkundig concept van Lotte Stam-Beese en kent in het middengebied veel hoogbouw, terwijl de laagbouw aan de randen hieromheen is gesitueerd. Ommoord kenmerkt zich door het vele groen en de open ruimtelijke opzet. In 1965 ging de eerste paal voor de nieuwe woonwijk de grond, een wijk die uiteindelijk 12.500 woningen zou gaan tellen.

 

Het gebied waar in de jaren 1960 een moderne woonwijk is verrezen heeft een lange voorgeschiedenis, waarvan documenten vanaf ongeveer 1750 beschikbaar zijn. In de eerste helft van de 19e eeuw bestond het gebied ten noordoosten van Rotterdam grotendeels uit veenplassen die door het afgraven van het veen ten behoeve van turf waren ontstaan. Rond 1840 werd de eerste plas drooggelegd en enige jaren later werd opdracht gegeven om alle plassen droog te leggen, waardoor er een nieuw land– en veeteeltgebied kon ontstaan. Voor de verkaveling en ontwatering van het gebied werden sloten en tochten gegraven. De nieuwe polder werd in 1873 genoemd naar Prins Alexander. Bijna honderd jaar heeft het gebied dienst gedaan als weide- en landbouwgebied. Door het hele gebied liep een kronkelige weg, de Ommoordseweg, die Terbregge verbond met Oud Verlaat.

 

 

Voorbeelden van sport en spel in de wijk Ommoord

Rotterdam.nl (de website van de gemeente) zegt over Ommoord:

Ommoord is de grootste wijk van Prins Alexander. Het is een rustige woonwijk met veel groen. De wijk bestaat uit meer dan 12.000 woningen en telt ruim 25.500 inwoners.

In het middengebied kom je veel hoogbouw tegen en de laagbouw ligt aan de rand van de hoogbouw. Ommoord kent relatief veel oudere bewoners; ongeveer de helft is ouder dan 55 jaar.

Ontwikkelingen

In Ommoord vinden veel ontwikkelingen plaats. Zo zijn laatst twee nieuwe woontorens gerealiseerd: de Hooghe Hes op de Hesseplaats en eentje bij De Binnenhof. De oude Open Hof op de Hesseplaats is gesloopt en er is een hele nieuwe kerk gebouwd. In de Grassenbuurt worden 70 kleine ouderenwoningen vervangen door twee-onder-een-kapwoningen en een aantal appartementen.

Bewoners

Ommoord kent verschillende actieve bewonersgroepen, zoals de Heidebes, de Opzoomermeegroepen en bewonersgroepen van Bewonersorganisatie Ommoord (BOO). In het centrum van de wijk ligt wijkaccommodatie Romeynshof, waar veel instellingen op maatschappelijk, sociaal en cultureel terrein zijn gehuisvest.

Voorzieningen

In het westelijk en oostelijk deel is een winkelcentrum: de Binnenhof en de Hesseplaats. Iedere woensdag is er markt op de Hesseplaats. Er zijn vele sportverenigingen. Overige vrijetijdsverenigingen zijn o.a. een muziekschool, School of Rock, diverse toneelverenigingen, scouting die Katinka’s en Speeltuinvereniging Ommoord. Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan de Rotte, Rottemeren.

via: Rotterdam.nl

 

 

1 Comment

 1. Hallo,

  Zoals u misschien al heeft gehoord, organiseren tien enthousiaste studenten van de Technische Universiteit Eindhoven binnenkort het unieke evenement ‘Saving Energy Battle‘ voor de buurtbewoners van Ommoord. Wij willen dit graag met uw lezers delen.

  Sinds het verplichtstellen van het definitieve energielabel (sinds 1 januari 2015) door onze overheid, is het een veel besproken onderwerp bij bewoners. Niet alleen bewoners, maar ook experts uit het vakgebied stellen grote vraagtekens bij de procedures en er zijn onduidelijkheden over de procedures bij de overheid.

  Wij willen graag een positieve draai geven aan dit negatieve nieuws en mensen helpen bij het toekennen van een definitief energielabel voor hun huis.
  Dit willen we doen door op zaterdag 28 februari een unieke actie te organiseren voor de buurtbewoners van Ommoord. Wij gaan uw buurtbewoners helpen bij het toekennen van een definitief energielabel en ze tegelijkertijd bewuster maken van energieverbruik. Meer informatie is te vinden op http://www.savingenergybattle.nl.

  Graag willen wij u en de mensen op de hoogte stellen. Graag horen wij van u zodat we onze poster en persbericht met u kunnen delen.

  Met vriendelijke groet,

  Laurie van Krugten

  Student of Research Group ‘Heritage, Energy Efficiency and Dutch Cities’
  Architectural History and Theory
  Faculty of the Built Environment | Eindhoven University of Technology

  Tel: 06-13144898 | Email: l.t.f.v.krugten@student.tue.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*