Wijkraadslid Ola-Alwash Stelt zich voor.

Op  14, 15 en 16 maart is het zover. Naast dat je kunt stemmen op een lokale politieke partij kun je ook stemmen op je favoriete Wijkraadlid. Ola Alwash is er zo 1 en staat op nummer 7 op de lijst.

Ola-Alwash heeft eerder een interview gegeven aan het NRC en nu op Ommoord.net.
Hieronder een interview met Ola en waarom je op haar zou moeten stemmen tijdens als wijkraadslid.

Interview met Ola-Alwash

Sinds mijn 10e woon ik met plezier in Ommoord en ben zogezegd hier opgegroeid. Nu 18 jaar later is het tijd voor mij om iets terug te doen voor mijn wijk. Nu ik zelf een kersverse moeder ben, heb ik na kunnen denken over de omgeving waar mijn kind zal opgroeien. Samen met de bewoners van Ommoord wil ik hier over sparren en met geweldige ideeën komen.

Ik sta voor het volgende:

Speelvoorzieningen voor kinderen en jongeren
In Ommoord wonen veel jonge gezinnen en er komen er steeds meer bij. Alleen maar leuk uiteraard. In Ommoord hebben wij niet voldoende speeltuinen of deze zijn inmiddels verouderd. Voor deze jonge gezinnen zou ik meer speelvoorzieningen willen zien waar de kinderen gezellig en veilig kunnen spelen. Met de ouders, en uiteraard kinderen, wil ik in gesprek om te kijken hoe wij dit terug willen zien in Ommoord. Ook is het belangrijk dat er bijvoorbeeld meer voet- of basketbalvelden komen waar jongeren gezellig met elkaar kunnen zijn.

Verbinding tussen jong en oud
Meer dan 30% van de inwoners van Ommoord zijn 65+. Ik zou graag het isolement dat vaak voorkomt bij de inwoners aan willen pakken. Hierin wil ik jonge inwoners verbinden met de oudere inwoners van Ommoord. Dit kan bijvoorbeeld door een gezellige avondje pubquiz te organiseren in het Romeynshof, maar dit moet anno 2022 ook online kunnen!

Veilige en gezellige Ommoord
Het is erg belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in Ommoord. Ik kom graag met jullie in gesprek wat voor jou een veilige Ommoord maakt.

Mocht je leuke ideeën hebben voor Ommoord of wil je verandering zien, stuur mij dan gerust een bericht!

Tot slot wil ik iedereen aanmoedigen om op 14, 15 en 16 maart 2022 tijdens de gemeente- en wijkraadsverkiezingen vooral te gaan stemmen. En nu je toch bezig bent en heb ik je de komende tijd overtuigd? Stem dan op nummer 7 op de kandidatenlijst.

 

English Translation:

I have enjoyed living in Ommoord since I was 10 years old. I Kind of grew up here, so to speak. Now 18 years later it is time for me to give something back to my neighborhood. Now that I am a mother of a newborn myself, I have been able to think about the neigbhorhood in which my child will grow up. I want to discuss this with the residents of Ommoord and togehter come up with great ideas.

I stand for the following:

Play facilities for children and young people
Many young families live in Ommoord and more and more are added. We do not have enough playgrounds anymore in Ommoord. Other are just outdated. I would like to see more of these playground facilities for these young families where the children can play comfortably and safely within the vicinity of there house. I want to talk to these parents, and of course also direct with the children, to see together how we want to see this coming to real in Ommoord. It is also important that, for example, there are more football or basketball courts where young people can socialize.

Connection between young and old
More than 30% of the inhabitants of Ommoord are 65+. I would like to address the isolation that often occurs among the older inhabitants. I want to connect young residents with these older residents of Ommoord. This is possible, for example, by organizing a playful pub quiz in the Romeynshof, but ofcourse this could also be possible online nowadays!

a Safe and social Ommoord
It is very important that everyone feels safe in Ommoord. I would like to talk to the people of Ommoord about what makes a safe Ommoord for you.

If you have great ideas for Ommoord or if you want to see changes, please send me a message on Social Media (links Below)

Finally, I would like to encourage everyone to vote on 14, 15 er the 16th March 2022 during the municipal and district council elections. If you are convinced then vote for number 7 on the list of candidates. If you want more information about my idea’s contact me on Social media.

About admin 201 Articles
Ommoord.net draait om de levendige wijk Ommoord te Rotterdam

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*