Op basis van WOB openheid over plan fietspad Ommoord #grasbuurt

Bewoners hebben dan eindelijk antwoord op hun vraag hoe het gewraakte fietspad dat straks door hun parkje gaat lopen tot stand is gekomen. Bewoners hebben een WOB aangevraagd. WOB is Wet Openbaarheid Bestuur. Een democratisch recht. 

Wat ze terug krijgen blijkt een “Memo” te zijn waar een zwart gelakt advies aan is gekoppeld. Alleen het kopje “Advies” is nog zichtbaar.

De reden voor het zwart lakken is dat er in de tekst “persoonlijke beleidsopvattingen” of een “intern beraad” zou zijn opgenomen en die mogen zwart gelakt worden.

Wat is er zo geheimzinnig aan de besluitvorming van een Fietspad?
De bewoners zijn het er over eens. De zwartlakking dekt iets af dat er simpelweg niet is. Het fietspad immers stond op tekeningen uit 2018 van de herindeling van de wijk. Deze tekeningen waren niet eens te zien op de website van de gemeente maar in een portfolio van een Extern Bureau Peter Verkade Landschapsarchiteten uit Boskoop die de tekening heeft gemaakt naar aanleiding van de input van Stadsontwikkeling, zo staat te lezen op hun de website.

Geen draagvlak voor fietspad door het park
Middels een grote handtekeningenactie van gebruikers en omwonenden en middels de veel onbeantwoorde vragen is gebleken dat onder de bewoners maar ook de gebruikers er geen draagvlak is. Het parkje wordt in hoofdzaak gebruikt door voetgangers en een enkele fietser, maar dit is vaak bestemmingsverkeer naar de achterpaden.

Bewoners Participatie?
Telkens weer worden bewoners geconfronteerd dat er geparticipeerd is over het fietspad. Echter, alle bewonersavonden werd alleen gemeld dat er meer informatie zou komen op een later tijdstip. Dat is uiteindelijk gebeurt door een verkeersbesluit te publiceren op 5 augustus 2020 en vervolgens weken later dit in een nieuwsbrief te melden.

Ook tijdens de speciale informatieavond over het fietspad in 2019  was dit slechts een informatieavond waar werd aangegeven dat discussie niet mogelijk was. De gemeente bevestigd dit ook.

Tegen het sterke groenbeleid van de huidige Rotterdamse Coalitie in, maar met een “Witte kaart” van wethouder Judith Bokhove: Zegt Wethouder Bokhove hierover letterlijk te staan achter elke beslissing van het gemeentelijk apparaat inzake het aan te leggen fietspad.  Wethouder Bokhove is in 2019 komen kijken en maakte daarbij ook een verkeersovertreding samen met SO adviseur Alan Toutijn door met de fiets aan te komen rijden over het voetpad (een gedeelte dat inhet nieuwe plan ook voetpad blijft overigens) en bevestigt daarmee da de aanleg van een fietspad aanzuigende werking heeft op alle omliggende paden.

 

Corona ingezet als speelbal om bewoners niet te hoeven betrekken
Het valt te lezen dat “spokesman” Alan Toutan aangeeft dat vanwege corona er geen bewonersavonden meer georganiseerd kunnen worden maar er ook geen alternatieven worden gegeven door bijvoorbeeld bewoners digitaal te woord te staan zoals ook gebeurd bij de online sessies van de Gebiedscommissies en wijkraden. Ook de gemeentelijke ombudsman heeft hier wat van gezegd tegen de organisatie in een officieel schrijven.

 

Bewoners Grasbuurt weer in bezwaar.

Tijdens Bewonersinitiatieven worden voetpaden omgetoverd tot tennisbanen en andere sportieve activiteiten voor kinderen

Wat overblijft voor de getroffen bewoners en gebruikers van de Grasbuurt is om alweer in bezwaar te gaan tegen de aanleg van de gekozen locatie van het fietspad vlak langs de balkons van Ouderenflat de Grashof.

Ook werden er tot de corona veel sociale activiteiten georganiseerd voor de buurt.  Na de aanleg van het fiets en snorfietspad is dat niet meer haalbaar met de benodigde vergunningen die dan nodig zullen zijn.

 

In de zomer van 2020 waren de bewoners al eens in verzet gegaan middels bezwaren tegen een eerder verkeersbesluit. Hierin ging het zelfs nog om een Brom-fietspad, met brommers erbij dus. Echter laat het bestemmingsplan niet toe dat Brom-fietsers door groenstroken gaan.

Met het nieuwe verkeersbesluit van 28 januari 2021 wordt het nog aan te leggen  brom-fietspad omgetoverd tot een fietspad (middels een bordje).

Politie niet akkoord met fietspad dat aansluit op een Brom-fietspad
Maar dan bleef er nog 1 probleem over. Tijdens het verkeersoverleg zou de politie alleen akkoord gaan als het fietspad aansluit op een bestaand fietspad en dat is nu niet het geval. Alle omringende “fiets-paden” vanaf de Prins Alexanderlaan hebben nu de status van “Brom-fietspad”.

Nu gaat men hemel en aarde bewegen om alsnog haar zin te krijgen en worden aangrenzende brom-fietspaden tot aan de drukke Prins Alexanderlaan omgetoverd tot Fietspaden.

Brom-fietsers moeten voortaan naar de Rijbaan
Maar, zult u denken, waar moeten die bromfietsers dan ineens heen? Bromfietsers krijgen een nieuwe plek namelijk de rijbaan (wettelijk vastgelegd, maar nu dus alleen op deze plek uitgevoerd in Rotterdam om het fietspad te kunnen realiseren)

Brom-fietsers kunnen geen gebruik meer maken van het “Rode asfalt” in deze omgeving en moeten naar de rijbaan. Ze moeten zich dus verplaatsen op alle plekken waar autos zich ook verplaatsen.

Na de aanleg van het fietspad door het park wordt het huidige stukje brom-fietspad omgetoverd tot fietspad en kunnen brom-fietsers niet meer deze doorsteek maken de wijk in (van A naar B en weer terug) van en naar de Prins Alexanderlaan en moeten zij de routes van de auto volgen. Uiteraard zal dit niet gebeuren. Handhaving heeft al aangegeven hier niet op te kunnen handhaven.
Aangrenzende voetpaden oversteken wordt een uitdaging. Aangrenzende voetpaden worden gebruikt als fietspad

Komt een brommer dus aanrijden vanaf de Prins Alexanderlaan t.h.v Metrostation Graskruid dan kan deze niet meer de doorsteek maken naar de Grasbuurt middels het (nu nog) kleine stukje bromfietspad naar de Grasbuurt maar moet deze omrijden via de President roosevelt weg om vervolgens bij supermarkt Dirk van den Broek de wijk in de rijden. Uiteraard zal dat niet gebeuren. Handhaving heeft al aangegeven de huidige situatie van enkele fietsers niet te kunnen handhaven.

Het fietspad en daarmee de aanpassing van de omringende brom-fietspaden zal dus voor grote verwarring gaan zorgen bij gebruikers die niet weten waar ze aan toe zijn in dit deel van Rotterdam.

Veiligheid: Fietsers, snorfietsers en voetgangers scheiden door legaliseren overtredend gedrag
Door de aanleg van het fietspad meent men dat voetgangers, fietsers en snor-fietsers gescheiden worden. Feitelijk wordt overtredend gedrag dus gelegaliseerd en als excuus gebruikt om het fietspad door te drukken.

Situatie wordt gevaarlijker voor overstekende voetgangers
De situatie voor voetgangers wordt er niet beter op. Meerdere belangrijke voetpaden liggen haaks op het aan te leggen fiets en snorfietspad. De voetgangers moeten hun weg zien te vinden. Ook voor spelende kinderen en mensen die hun huisdieren uitlaten wordt het dagelijks leven een nog grotere uitdaging dan die nu al is.

Niets liever dan de huidige situatie behouden

Bewoners willen niets liever dan huidige situatie behouden. Het park is immers na originele oplevering in 1969 in 2015 nog grondig onder handen genomen en opnieuw ingedeeld naar de huidige situatie. Ze begrijpen dan ook niet dat er in 2018 na nog niet eens 3 jaar ineens een “Fietspad” wordt ingetekend omdat de situatie zou zijn veranderd?

Ombudspolitiek?
De bewoners vragen zich openlijk af in het kader van de zogenaamde Ombudspolitiek wie samen met hen wil de onderste steen boven wil krijgen en een eerlijke kans krijgen om tegen het besluit in te gaan.

 

Bekijk hier (link) naar het verkeersbesluit verplicht Fietspad op overheid.nl of knip en plak de onderstaande link in uw webrowser
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-4544.html

Heeft u vragen aan over aan de gemeente over het fietspad? Dan kunt u contact opnemen met Alan Toutan  al.toutijn@rotterdam.nl of telefonisch: +31 6 10356470

About admin 201 Articles
Ommoord.net draait om de levendige wijk Ommoord te Rotterdam

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*