Ommoord is 3 procent gegroeid (en meer cijfers over de buurt)

Het aantal inwoners in Ommoord is over 2018 met 775 inwoners toegenomen – zo zegt Allecijfers.nl – afgerond is dat 3%. De groei betreft van 24.785 in 2013 tot 25.560 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Ommoord telt in totaal 1.280 bedrijfsvestigingen. De ‘gestapelde lijn grafiek’ toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten. Toelichting

Oppervlakte

Ommoord heeft een totale oppervlakte van 448 hectare, waarvan 435 land en 13 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.894 adressen per km2. Er wonen 13.040 huishoudens in Ommoord. Postcode 3068 is de meest voorkomende postcode in de buurt Ommoord. Ommoord ligt binnen Wijk Prins Alexander in de gemeente Rotterdam.

 

Hier zie je de top 10 kenmerken waarin Ommoord relatief het meest verschilt ten opzichte van de rest van Nederland. Het relatieve verschil is berekend als “verschil score”. De verschil score vergelijkt het verschil voor Ommoord met het gemiddelde verschil voor heel Nederland.

# Kenmerk Waarde Ommoord Gemiddelde waarde Nederland Verschil Gemiddeld verschil Nederland Verschil score Ommoord
1 Bevolkingsdichtheid per km2 5.876 510 5.366 2.786 1,93
2 Personenautos naar oppervlakte 2.239 249 1.990 1.066 1,87
3 % 65 jaar of ouder 30% 19% 11% 7% 1,73
4 % Migratie achtergrond Nederlandse Antillen en Aruba 2% 1% 1% 1% 1,69
5 % Verweduwd 9% 5% 4% 2% 1,51
6 Personenautos per huishouden 0,70 1,10 -0,40 0,28 1,43
7 % Actieven 15-75 jaar 52% 59% -8% 5% 1,41
8 % Meergezinswoning 63% 36% 27% 20% 1,32
9 % Eengezinswoning 37% 64% -27% 20% 1,32
10 % Huurwoningen 64% 42% 22% 17% 1,31

De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor Ommoord voor de top 10 meest kenmerkende onderwerpen. Het overzicht van alle kenmerken met een vergelijking van alle regio’s vind je in deze download.

 

About admin 201 Articles
Ommoord.net draait om de levendige wijk Ommoord te Rotterdam

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*