Bewonersavond gewraakte brom- en fietspad Grasbuurt Ommoord is uitgelopen op fiasco

Op 18 juni jl.  is er een bewonersavond gehouden over het aan te leggen Brom en Fietspad door het Centrale Groene hart van de Grasbuurt.

De bewoners rondom het centrale park van de Grasbuurt in Ommoord zijn eindelijk uitgenodigd voor een bewonersavond door het gemeentelijk waterloket van Stadsbeheer. Deze bewonersavond was hen beloofd voor de zomer van 2019. 

Gemeente laakt betrokken bewoners

Nog geen week geleden kregen slechts enkele bewoners die rondom het park in de grasbuurt wonen, voornamelijk de 55+ woningen van gebouw de Grashof en bewoners van een gedeelte van het raaigras, een uitnodiging per post. Andere gebruikers van het park en bewoners kregen deze uitnodiging NIET.
Een bewoonster gaat tegen de eerder gestelde regels in (dat er geen discussie mogelijk is) naar het toneel en geeft aan waarom ook na het fietspad er niets veranderd en de fietsers en bromfietsers over het voetpad blijven rijden.  Wat een avond zou worden waar de bewoners mee mochten praten en discussieren over het fietspad werd bij aanvang door de projectleider Nico Coevoets (gemeentelijk Waterloket) meteen de kop ingedrukt. De openingszin was dan ook: Er wordt hier vanavond niet gediscusseerd over het Fietspad !

Het geheel deed denken aan een middelbare school klas waar de leraar (Nico Coevoets) de aanwezigen tot stilte maande en hen meerdere malen verzocht hem uit te laten praten.

Het werd een chaotische avond waar bewoners discussies hadden met elkaar over het fietspad en de veiligheid daaromtrent en vooral het waarom. Het fietspad lost immers niets op maar zorgt voor problemen. Ook waren er nog problemen met het geluid of het ontbreken ervan, bewoners achterin konden niets horen van wat er door Nico Coevoets werd gezegd.

De Wijkmanager van Ommoord geeft aan dat de bewoners wel betrokken moeten worden bij de besluitvorming van een fietspad.

Uiteraard kregen de bewoners geen antwoord op hun vragen die ze hadden voorbereid. Aan het einde van de avond mochten zij op een papiertje hun mening schrijven waarna het gemeentelijk waterloket via flyers en de website de bewoners weer terugkoppeling geven over een besluit. Geen discussies mogelijk.

Bewoners mogen eenzijdig hun beklacht doen op een stukje papier.
Bewoners hadden al begin april naar dit gemeentelijk waterloket hun mening geschreven en via handtekeningen acties zowel online hun mening laten weten.
Een bewoner zegt na afloop dat dit een aanfluiting was en nog nooit zoiets ondemocratisch had meegemaakt.
We worden letterlijk de mond gesnoerd, wie wil er naar ons luisteren? En wie staat er aan onze kant?
Een andere bewoner zegt: “De Experts zijn niet eens komen kijken naar de huidige situatie. Dit is de slager die zijn eigen vlees keurt” Een officieel deskundig verkeersrapport is er dan ook niet.
Het brom en fietspad staat gepland voor 2021 maar kan ook eerder aangelegd worden. Bewoners kunnen in beroep gaan als de aanleg wordt gepubliceerd in de Staatscourant…

1 bewoner gaf ook aan waarom ze bewoners uitnodigen als het toch een uitgemaakte zaak bleek te zijn?

De bewoners waren uiterst ontevreden over deze avond en beraden zich op vervolgstappen, maar het is hun duidelijk dat het gemeentelijk waterloket zeker niet de weg is en zoeken andere partijen die hen verder kunnen helpen.

Hoewel niet aanwezig op de bewonersavond heeft ook Alan Toutan, projectleider mobiliteit, telefonisch gereageerd. Hij geeft aan dat het brom en fietspad er sowieso komt, want de contracten hierover zijn al getekend. Wat hij de bewoners dan wel wil geven is een bevestigingsbordje voor het overgebleven deel van het voetpad. Een soort wisselgeld. Dat is iets waar de bewoners jaren om hebben gevochten. Alan Toutan heeft aangegeven dat hij bereikbaar is voor vragen over het fietspad op whatsapp op: +31 6 10356470. Mailen kan ook: al.toutijn@rotterdam.nl


De verantwoordelijke Gemeente medewerker voor het hele project Grasbuurt, Nico Bruin was ook aanwezig bij de Bewonersavond en keek stilletjes toe vanuit het publiek. In het kader van directe lijnen en van de transparantie is ook hij bereikbaar voor commentaar: Verantwoordelijke Stadsbeheer Prins Alexander Nico Bruijn n.bruijn@rotterdam.nl +31 6 22 80 57 53 (of whatsapp)

Wat willen de bewoners dan wel? 
Dat de situatie in de basis blijft zoals die is. De gemelde overlast middels slechts enkele klachten blijkt te komen van 5 huizen aan de Nieuwe. Ommoordseweg. Zij hebben de ongelukkige situatie dat hun voordeur pal aan het pad ligt. Bij de aanleg van een fietspad zullen fietsers en bromfietsers met nog hogere snelheid langs hun voordeur razen omdat ze altijd de korste weg pakken en het fiets en voetpad niet zullen volgen.Het enige dat deze bewoners wilde dat hun situatie aangepakt werd maar hadden nooit verwacht dat er een fietspad ingetekend werd die net afbuigt voor hun deur.


Verder hebben bewoners in de afgelopen jaren meerdere malen gevraagd om verduidelijking van het voetpad middels borden, hekjes en andere maatregelen daar het ontbreekt aan aan handhaving door de onderbezetting van deze organisatie. Bewoners willen middels-verduidelijking van de status zelf aan de slag om fietsers en bromfietsers erop te wijzen dat er niet gefiets en gebromt mag worden.

 

About admin 201 Articles
Ommoord.net draait om de levendige wijk Ommoord te Rotterdam

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*