De toekomst van de Romeynshof?


In 2015 landde het bericht in Ommoord: “de Romeynshof wordt gesloten”. Inmiddels zijn we drie jaar verder en is de Romeynshof nog steeds open, zij het tegen wil en dank. Dit dankzij de 4.000 handtekeningen van bewoners in Ommoord, een motie van Leefbaar Rotterdam en inspanningen van bewoners, Gemeente en andere betrokkenen. Er moet toch een keer een besluit genomen worden, want de gezelligheid en bezettingsgraad van de Romeynshof lijdt dagelijks onder de slepende onduidelijkheid. De Gemeente wil het gebouw in eigendom houden en de exploitatie overdragen aan een andere partij. De Stichting Bewoners Beheer Romeynshof (SBBR) staat genoteerd als eerste belangstellende en heeft daarvoor het plan “Romeynshof, Huis in het hart van de wijk Ommoord” begin 2018 ingediend bij de Gemeente. Sindsdien lopen er gesprekken, overleggen, informatie-uitwisselingen en is wethouder Sven de Langen de man die samen met zijn collega-wethouders alle gemeentelijke diensten op één lijn moet krijgen en het besluit Romeynshof tot een goed einde moet brengen. De bedoeling is dat op 28 september, als het voltallig college Prins Alexander bezoekt en daarbij ook in de Romeynshof poolshoogte komt nemen, een definitieve besluitvorming te presenteren.

Er liggen nu vier scenario’s voor:
A. De Romeynshof wordt per 1-1-2019 gesloten en daarna gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw van een wooncomplex met in de plint commerciële en maatschappelijke functies, waaronder een nieuwe Romeynshof.
B. Er worden plannen ontwikkeld voor de locatie Romeynshof voor nieuwbouw van een wooncomplex met in de plint commerciële en maatschappelijke functies, waaronder een nieuwe Romeynshof. De Romeynshof blijft dan nog gedurende geruime tijd op de huidige basis, geëxploiteerd door de Gemeente, open.
C. SBBR neemt de exploitatie op zich vanaf 1 januari 2019, waarbij de Gemeente als eigenaar van de Romeynshof onder eigen regie een actualisering van het gebouw zal doorvoeren.
D. SBBR neemt de exploitatie op zich vanaf 1 januari 2019, waarbij de Gemeente aan SBBR een extra subsidie verleend om in een beperkte mate en onder eigen regie (wel in afstemming met de Gemeente) actualisering van het gebouw ter hand zal nemen.
Er zijn diverse gremia met een voorkeur voor het laatste scenario, maar ook daarin zijn nog stappen te nemen. Zo zou de Bibliotheek Ommoord voor langere tijd een vaste gebruiker van het gebouw moeten kunnen blijven en moet de Gemeente als eigenaar de achterstalligheid in onderhoud versneld ter hand nemen.

De Stichting Bewoners Beheer Romeynshof, wordt nu bestuurd door Marc Petersen (ondernemer en actieve bewoner Grasbuurt, Ommoord-Zuid), Ingrid Douwes (architect en actieve bewoner Ommoord-Oost), Gerard van der Spek (actieve bewoner Ommoord-Noord) en Peter Buisman (initiatiefnemer voor de plannen van SBBR). Natuurlijk is er meer nodig dan een eerste bestuur.

Wij roepen dan ook Ommoorders op zich aan te melden om nu echt actief te worden voor de Romeynshof. Dit houdt in zowel bestuurlijk, of als vrijwilliger voor het ontmoetingscentrum en de horeca, als lid van een klankbordgroep die samen met specialisten het programma, waaronder het Open Podium gaan invullen. Daarnaast is de reactie van iedereen die in 2019 en verder, activiteiten, cursussen, feesten, optredens etc., wil gaan organiseren in de Romeynshof, hierbij uitgenodigd om contact op te nemen met romeynshof.ommoord@gmail.com of 010-4561000.

About TDH 88 Articles
Actief in Rotterdam-Ommoord en schrijver van o.a. de boekjes: - Kunst in Ommoord - Nobel in de Ruit van Ommoord - Van alle kanten belicht - De Witte Bollen Verkrijgbaar via www.lulu.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.