A13/A16 traject heet nu A16 Rotterdam

Het Ontwerp Tracébesluit is ter visie gelegd met als officiële naam: “A16 Rotterdam”. Daarmee is afscheid genomen van de Projectnaam “A13/A16”. Voorlopig zal de voor iedereen vertrouwde naam A13/A16 nog wel niet uit het spraakgebruik verdwenen zijn. Het Ontwerp Tracébesluit heeft in oktober ter visie gelegen en zienswijzen zijn ingediend. (voor volledige teksten zienswijzen zie www.platforma13a16.nl)

Projectbrede zienswijze NMZH: De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft een projectbrede zienswijze opgesteld die mede is ingediend namens de BOO. De zienswijze is samen te vatten onder de noemer: “Moet/mag de weg er wel komen” en gaat over de volgende punten:

  • Nut en noodzaak zijn onvoldoende onderbouwd
  • Alternatieven voor de aanleg van de A13/A16 zijn onvoldoende in beschouwing genomen en ontbreken in het MER
  • Er heeft ten onrechte geen actualisatie van het MER plaatsgevonden
  • De A13/A16 voldoet onvoldoende aan de gestelde projectdoelen
  • Het OTB is strijdig met de ambities uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

Dit wordt in 15 pagina’s tekst stevig onderbouwd met argumenten en onderzoeksgegevens. Het lijkt een goede basis voor een Raad van State procedure.

Zienswijze Terbregseveld en Lage Bergse Bos
Daarnaast is een gezamenlijke zienswijze ingediend van het gebied rondom het

Terbregseveld en Lage Bergse Bos door:

  • Bewonersorganisatie Ommoord (BOO)
  • Stichting Rotte-Verband
  • Belangenvereniging Hillegersberg Bergse Bos (BVHBB)
  • Bewonersorganisatie Rotte (BOR)

Wijkgebouw Romeynshof – Stresemannplaats 8 – 3068 JL Rotterdam – 010 4206576 – info@boo.nl Belangrijkste inzet van deze zienswijze is de verlenging van de tunnel met een bovengrondse overkapping tot aan de Rooseveltweg.

Inpassingsovereenkomst

Tijdens de ter visielegging is op 30 oktober de “Inpassingsovereenkomst” tussen rijk en regiogemeenten ondertekend, waarin de extra saldo nul maatregelen van de regio zijn vastgelegd.

Op het laatste moment werd daar nog aan toegevoegd:

– Een verlenging van de tunnel met 100m zodat die nu 200m vanaf de Rotte in het
Terbregseveld doorloopt, een heel beperkte verbetering in verhouding tot de 800m vanaf de
Rotte, die in de zienswijze wordt gevraagd.

– Een verlaging van de landtunnel in het Lage Bergse Bos van 8m naar 4m boven maaiveld.
De term landtunnel leidt nog steeds tot veel verwarring over hoe een landtunnel eruit ziet.
Velen denken dat die van boven open is. Het is echter een weg in een volledig gesloten tunnel
die als een soort dijk bovengronds ligt. Die dijk zakt nu 4 m in de grond.

Verdere procedure volgens planning Rijkswaterstaat Momenteel worden de zienswijzen beoordeeld waarna punten waaraan tegemoet gekomen wordt in het Tracébesluit worden verwerkt. Volgens de planning van RWS stelt de minister het Tracébesluit nu tegen de zomer vast. Daarin zullen ook de toevoegingen van regio en gemeenten zijn opgenomen. De openstelling van de weg staat nu gepland in 2023. Verdere actie

Er is weinig vertrouwen, dat de zienswijzen gehoor vinden bij de minister. Er is daarom een actiegroep ontstaan van verontruste bewoners langs het gehele tracé. Zij doen onderstaande oproep doen om mee te werken aan een ludieke actie.

About admin 198 Articles
Ommoord.net draait om de levendige wijk Ommoord te Rotterdam

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.