16 miljoen voor Amsterdam en Rotterdam tegen luchtvervuiling

snelweg1
Rotterdam en Amsterdam krijgen samen 16 miljoen euro om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren, zegt staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu in een Kamerbrief. Met dit geld moeten ‘hardnekkige knelpunten’ opgelost worden.

Amsterdam heeft 8 miljoen nodig zodat het lokale openbaar vervoersbedrijf versneld dieselbussen vervangt door schone ‘zero emissie’ bussen. “Bovendien is extra geld nodig voor infrastructuur”, schrijft Dijksma aan de Kamer.

Rotterdam gaat 8 miljoen euro gebruiken om een sloopregeling in te voeren voor vervuilende bestel- en personenauto’s. Andere gemeenten krijgen geen extra geld, omdat zij het probleem met de al beschikbare middelen aan kunnen pakken.

Meer belasting oude diesels
De luchtkwaliteit is nog onvoldoende, blijkt uit de brief. Daarom zet Dijksma komende jaren in op het ontmoedigen van het bezit van vervuilende dieselauto’s. Op dit moment wordt onderzocht hoe monteurs tijdens de APK kunnen controleren of de roetfilters in deze wagens nog aanwezig zijn en goed functioneren. Daarnaast krijgen de meest vervuilende diesels vanaf 1 januari 2019 een zwaardere belastingaanslag.

Deze verhoging gaat gelden voor personenauto’s van na 2005 en bestelvoertuigen van na 2003 met een dieselmotor die meer uitstoot dan 5mg per kilometer. Ondernemers die gevestigd zijn in een randgemeente van een gemeente met een milieuzone voor bestelauto’s, krijgen een vergoeding voor de vervanging van hun wagen. Deze regeling wordt opgesteld, zodra de Staat een overeenkomst heeft met Volkswagen naar aanleiding van de emissiefraude.

Daarnaast moet ook het meest vervuilende busvervoer worden aangepakt. “Zowel gemeenten als het Rijk blijven op termijn streven naar geheel emissieloze voertuigen.”

Emissietesten
Dijksma zet zich al lange tijd in voor een eerlijke en meer realistische Europese emissie-test. Autofabrikanten meten op dit moment de uitstoot van schadelijke gassen van nieuwe auto’s in een klinische omgeving. Daardoor lijken ze minder schadelijke gassen uit te stoten, dan daadwerkelijk het geval is. Dat gesjoemel heeft ertoe geleid dat de concentraties van stikstofdioxide en fijnstof niet genoeg af zijn genomen in de lucht, zegt Dijksma.

Als deze testen waarheidsgetrouw waren geweest, dan voldeed Nederland nu aan de luchtkwaliteitsnormen. “Dankzij de regelmatige praktijktesten van voertuigen en het doorvoeren van de resultaten daarvan in de luchtkwaliteitsmodellen, heeft Nederland zich niet rijk gerekend”, schrijft ze. Daarom hoeft het beleid naar aanleiding van de uitstootfraude bij Volkswagen ook niet te worden aangepast.

Bron: RTL Nieuws

About admin 201 Articles
Ommoord.net draait om de levendige wijk Ommoord te Rotterdam

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*