Wat kunnen we doen met het kunstwerk aan het Cymnbelkruid? #ommoord

Foto Art Imaginaire

Aan het Cymbelkruid in Rotterdam-Ommoord staat sinds 1988 een staalplastiek gemaakt door kunstenaar Cor Dam (zie foto). Dagelijks stellen de omwonenden vast dat het werk er niet uit ziet en dat er weinig aan onderhoud gedaan is de laatste jaren. Dat geldt voor meer kunstwerken in Rotterdam. Bewonersstichting De Witte bollen heeft zich al ontfermd over een aantal kunstwerken in Ommoord en beheert en onderhoudt deze nu. Dit zijn De Witte Bollen (Briandplaats), De Paraplu (Hendersonplaats) en De Kip (Kinderboerderij De Blijde Wei).
Nu wil deze Stichting gaan bekijken of ze ook iets aan de Cor Dam’s Staalplastiek aan het Cymbelkruid kan doen. Daarbij is het belangrijk te horen wat de Ommoorders er van vinden.

 

Wij leggen hen hierbij een viertal vragen voor om de meningen te inventariseren.
1. Vindt u dat deze Staalplastiek, mits goed onderhouden en schoon, op deze plek moet blijven staan?
Ja/Nee Toelichting…………………………………………………………………………………………
2. Vindt u het terecht dat bewoners zelf voor de kunst in de buitenruimte gaan zorgen?
Ja/Nee Toelichting…………………………………………………………………………………………
3. Bent u bereid als vrijwilliger, in welke vorm dan ook, medewerking te verlenen aan het beheer en onderhoud van deze staalplastiek?
Ja/Nee Toelichting…………………………………………………………………………………………
4. De staalplastiek is in haar oorsprong ongeverfd. Heeft u ideeën over hoe deze plastiek er na het opknappen zou moeten gaan uitzien. (voorstelling, kleuren, ongeverfd laten etc.)
Uw idee ……………………………………………………………………………………………………………………..
Natuurlijk kunnen alle Ommoorders hierop reageren. Graag uw reactie mailen naar dewittebollen@gmail.com of via de reguliere post naar Söderblomplaats 558, 3069 SP Rotterdam.

About TDH 110 Articles
Actief in Rotterdam-Ommoord en schrijver van o.a. de boekjes: - Kunst in Ommoord - Nobel in de Ruit van Ommoord - Van alle kanten belicht - De Witte Bollen Verkrijgbaar via www.lulu.com

1 Comment

  1. Ik denk dat als het kuntstwerk weer ongeverfd zou zijn en een laagje beschermingsroest hierbij juist een natuurlijk effect meegeeft. Onderhoud is dan nihil. Nu het geverfd is in deze speelse kleuren moet je elk jaar ertegenaan met verf. Ik zou kiezen om het kunstverk in zijn oorspronkeleijk staat te brengen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*