52% in Ommoord is vijftig-plus

Het gebied waar in de jaren 1960 een moderne woonwijk is verrezen heeft een lange voorgeschiedenis, waarvan documenten vanaf ongeveer 1750 beschikbaar zijn. In de eerste helft van de 19e eeuw bestond het gebied ten noordoosten van Rotterdam grotendeels uit veenplassen die door het afgraven van het veen ten behoeve van turf waren ontstaan. Rond 1840 werd de eerste plas drooggelegd en enige jaren later werd opdracht gegeven om alle plassen droog te leggen, waardoor er een nieuw land– en veeteeltgebied kon ontstaan. Voor de verkaveling en ontwatering van het gebied werden sloten en tochten gegraven. De nieuwe polder werd in 1873 genoemd naar Prins Alexander. Bijna honderd jaar heeft het gebied dienst gedaan als weide- en landbouwgebied. Door het hele gebied liep een kronkelige weg, de Ommoordseweg, die Terbregge verbond met Oud Verlaat.

Vanwege de grote behoefte aan woningen in de regio Rotterdam werd in 1959 het structuurplan Rotterdam-Capelle uitgebracht, waardoor de eerste ideeën voor een nieuwe grote woonwijk met zo’n 50.000 woningen op papier kwamen te staan. De wijk Ommoord werd ontworpen in de jaren zestig van de vorige eeuw volgens een steden­bouwkundig concept van Lotte Stam-Beese en kent in het middengebied veel hoogbouw, terwijl de laagbouw aan de randen hieromheen is gesitueerd. Ommoord kenmerkt zich door het vele groen en de open ruimtelijke opzet. In 1965 ging de eerste paal voor de nieuwe woonwijk de grond, een wijk die uiteindelijk 12.500 woningen zou gaan tellen.

Anno 2006 zijn er 12.676 woningen en telt de wijk 24.615 bewoners. Ommoord kent relatief een groot percentage oudere bewoners; 52% is 50+. Ommoord staat hiermee in Rotterdam op de 2e plaats.

About admin 201 Articles
Ommoord.net draait om de levendige wijk Ommoord te Rotterdam

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*